Testamenter/ægtepagter

Mange er slet ikke klar over, at de har behov for et testamente, der kan sikre ægtefællen, samleveren eller deres børn ved dødsfald. Familiemønstrene er i dag ofte sat sammen på en måde, som den nuværende arvelov ikke tager højde for. Er man ikke gift, og køber man bolig kan der være god grund til at oprette testamente. Har familien mine og /eller dine og/eller vores børn kan det ligeledes anbefales at søge advokat rådgivning om nødvendigheden af at få udarbejdet testamente og/ eller ægtepagt. Med hensyn til deling af pensioner ved separation og skilsmisse vil en ægtepagt ofte være en god måde at sikre sig på.