Retssager og voldgiftssager

Advokat Hanne Sølgaard og advokat Lars N. Knudsen har begge møderet for Højesteret. Marianne Sølgaard er advokat. Det betyder, at vi alle har den fornødne ekspertise, som kun flere års daglig praktisk erfaring kan give. Vi forsøger altid at rådgive vores klienter om den bedst mulige måde at løse en konflikt på, hvilket såvel kan indebære at konflikten løses ved en domsforhandling under en retssag, men også kan indebære, at vi i en given situation vil anbefale vores klienter at indgå i et forlig.