Landbrug

Vi tilbyder rådgivning primært inden for generationsskifter eller køb og salg af landbrugsejendomme herunder udstykning. I sager vedrørende køb af landbrugsejendomme eller dele af landbrugsejendomme sørger vi også for at søge om de nødvendige tilladelser eller dispensationer. Vi undersøger, om dispensation er nødvendig. Vi anbefaler ved køb af landbrugsejendomme, at køber tager forbehold om købers advokats godkendelse, således at det er muligt at fremkomme med yderligere krav og ændringer til købsaftalen før køber er endelig bundet af en aftale. Det samme gælder når vi er advokat for sælger.