Erhvervsret

Erhvervsretten vedrører en lang række emner.

Ved opstart og drift af egen virksomhed, hvad enten det skal ske som enkelt person, sammen med en kompagnon eller i selskabsform, vil der ofte være behov for juridisk rådgivning. Det kan være til stiftelse af et anpartsselskab eller aktieselskab, en interesentskabskontrakt, anpartshaveroverenskomst, gennemgang af erhvervslejekontrakt, agentaftale eller lign. Det vil også ofte være i forbindelse med erhvervsretlige emner, at der kan opstå ønsker om køb og salg af en erhvervsvirksomhed eller en erhvervsejendom, og i den forbindelse yder vi også juridisk rådgivning og anbefaler, at der i forbindelse med køb/salg tages forbehold om, at køber/sælgers advokat godkender en aftale.