Fast ejendom

Vi har mange års erfaring indenfor handel med fast ejendom. Vi arbejder uafhængigt af banker, kreditforeninger, ejendomsmæglere m.v.

Inden for bolighandel har vi sager, hvor vi enten optræder som rådgiver for sælger, eller sager hvor vi optræder som rådgiver for køber.

  • Vi anbefaler, at køber henholdsvis sælger, gør en købsaftale betinget af, at den kan godkendes af henholdsvis købers eller sælgers advokat.
  • Derved har vi mulighed for at fremsætte krav om ændringer i købsaftalen, før køber eller sælger er endeligt bundet af aftalen.
  • Vi rådgiver i forbindelse med nybyggeri, såvel vedrørende køb af grund som vedrørende den efterfølgende byggesag, hvor bygherre ofte har behov for rådgivning i forbindelse med indgåelse af en entreprisekontrakt.
  • Vi rådgiver i forbindelse med køb af andelsboligbeviser og i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger.Hvis der, i forbindelse med en bolighandel eller et byggeprojekt efterfølgende, opstår tvister f.eks. om mangler, deltager vi også som advokater for vores klienter ved tvistens afgørelse under en retssag eller voldgiftssag m.v.