Sagsomkostninger

Vi deltager gerne i et formøde, hvor der er mulighed for at få et indtryk af sagens omfang og karakter. Formødet er gratis. I forbindelse med formødet vil vi normalt kunne vurdere sagens omfang, og i den forbindelse også være i stand til at anslå omkostningerne ved sagen.

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i sagens karakter, de økonomiske værdier og interesser i sagen, den medgåede tid samt det resultat, der opnås for vores klienter. Vi afregner normalt vores sager ved sagens afslutning, men ved længerevarende sager afregner vi med intervaller et a conto honorar.

Ved privatrådgivning fastsætter vi så vidt muligt et fast salær inden vi påtager os opgaven. Af og til vil det kun være muligt at give et overslag.

I erhvervssager vil vi også fremkomme med en fast pris eller et overslag, hvis vores klient ønsker det.

Såvel i private som i erhvervssager anmoder vi af og til om, at modtage en forudbetaling eller en deponering af et beløb til dækning af omkostninger, som vi forventer på sagen.