Advokat Marianne Sølgaard

Marianne Sølgaard har erfaring fra advokatkontor og en kommune. Hun beskæftiger sig med familieretlige sager som skilsmisser, ægtepagter og testamenter. Derudover beskæftiger hun sig med dødsbobehandling, køb og salg af fast ejendom, entreprisekontrakter, sager indenfor miljø-, plan- og forsyningsområdet og ekspropriation. Herudover arbejder hun med tvangsauktioner.

Direkte mail ms@soelgaard-knudsen.dk