Advokat Line Lindgaard-Kjeldsen

Advokat Line Lindgaard KjeldsenAdvokat Line Lindgaard-Kjeldsen har møderet for landsret. Hun arbejder hovedsageligt indenfor områderne overdragelse af fast ejendom, erstatningssager i forbindelse med eksempelvis trafikuheld eller arbejdsskader, patientforsikringssager, forsikringssager, inkasso, retssager og voldgiftssager, skilsmissesager, forældremyndighedssager, børnesamværssager, bopælssager, oprettelse af testamenter og ægtepagter, lejeret, ansættelsesret og konkursboer.

Direkte mail llk@soelgaard-knudsen.dk