Advokat Lars N. Knudsen

Advokat Lars N. Knudsen har møderet for Højesteret, og har været advokat siden 1992.

Advokat Lars N. Knudsen rådgiver indenfor områderne omkring køb og salg af fast ejendom, landbrugsret, erstatningssager i forbindelse med f.eks. trafikuheld eller arbejdsskade, forsikringsret, retssager og voldgiftssager og erhvervsretlige emner som eksempelvis erhvervslejeret, overdragelse af virksomheder, generationsskifter, stiftelse af aktie- eller anpartsselskaber eller interessentskaber m.v.

Han er beneficeret advokat i straffesager ved Retten i Randers.

Advokat Lars N. Knudsen er medlem af advokatsamfundets faggruppe for erstatningsret.

Advokat Lars N. Knudsen er indehaver af firmaet sammen med advokat Hanne Sølgaard.

Direkte mail lnk@soelgaard-knudsen.dk