Advokat Hanne Sølgaard

Advokat Hanne Sølgaard, Advokatfirmaet Sølgaard og KnudsenAdvokat Hanne Sølgaard er jurist fra 1979 og har siden 1987 været beskæftiget som advokat.

Hun har møderet for Højesteret og er beneficeret advokat i straffesager og familiesager samt autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Århus i dødsboer.

Udover ovennævnte arbejdsområder varetager advokat Hanne Sølgaard også opgaver indenfor familieretten dvs. separations og skilsmissesager, bopæls- og forældremyndighedssager, udarbejdelse af testamenter og handel med fast ejendom.

Advokat Hanne Sølgaard er indehaver af firmaet sammen med advokat Lars N. Knudsen.