Advokat Hanne Sølgaard

Advokat Hanne Sølgaard er jurist fra 1979 og har siden 1987 været beskæftiget som advokat.

Hun har møderet for Højesteret og er beneficeret advokat i straffesager og familiesager samt autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Århus i dødsboer.

Udover ovennævnte arbejdsområder varetager advokat Hanne Sølgaard også opgaver indenfor familieretten dvs. separations og skilsmissesager, bopæls- og forældremyndighedssager, udarbejdelse af testamenter og handel med fast ejendom.

Advokat Hanne Sølgaard er indehaver af firmaet sammen med advokat Lars N. Knudsen.