Målsætning

Vi vil imødekomme vore klienters behov ved at yde en professionel og uafhængig rådgivning af høj kvalitet.

Vi vil behandle sagerne hurtigt, og vi skal samtidig være lette at komme i kontakt med for vores klienter.

 

Om advokatfirmaet

  • Vi tilbyder et gratis formøde inden for alle sagstyper.
  • Firmaets indehavere er advokat Hanne Sølgaard & advokat Lars N. Knudsen, der begge er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark.
  • Firmaet har afdelinger i Hornslet og Risskov.
  • Firmaet er en del af Advokatsamfundet.
  • Klage over Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsens rådgivning eller det fastsatte salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, http://www.advokatsamfundet.dk
  • Firmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
  • Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen og vores advokater er dækket af en ansvarsforsikring tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater hos Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.
  • Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen er et interessentskab bestående af selskaber.